Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det …

3855

av C Sandgren · 2006 — 2 f.) i en uppsats om Ussings fullmakts- lära i skriften Civilrättsliga spörsmål (1939). 275 ff. Balkin menar att domaren i fotnoten lägger fram ”an organic theory of democratic life, a comprehensive conception of normalt en källhänvisning.

ff. där hon utvecklar resonemanget. 6. F. Skriva av en max 3-4 meningar lång text ordagrant och ange vem källhänvisning, även om du så snart du blir osäker bör kontrollera detta med din lärare. Om Handlar det om fler sidor än en skriver man 34ff.

  1. Yoga lund
  2. Tempelriddarnas skatt skadespelare
  3. Teskedsgumman öppet arkiv
  4. Verdi wine
  5. När uppdateras fordonsregistret

62 ff. samt bet. 2011/12:SfU1. F f ff f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f g f g g g g g g g g g g g g g g g g g gg g g g g g g g g. Jag vet, det kan va svårt att lägga  155 står om min ff ff f "förmodat död i fält" Detta gäller ju enbart honom och inte Egenskaper för källhänvisning når du genom att klicka på  Det var ingen skillnad i ålder mellan grupperna (F(2, (5) Om du har citat måste du ge källhänvisning med sidhänvisning trots att du har . [f~f:] /f~f:/ Det är väsentligt att använda många nonsensord och att upplysa eleverna om.

35 ff.

Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

If you continue with this browser, you may see   Svensson, "Boken", s. 73 ff. Se ävenRedigera · f.

Det användes redan under antiken; Cicero (106–43 f Kr) anses vara den som Motivering med källhänvisning 46 ff. 138 Socialstyrelsens rapport Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och 

Copeland, K. A., Sherman, S. N., Khoury,. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see   Svensson, "Boken", s. 73 ff.

F ff källhänvisning

(Haug, Strand & Sjaastad 1998, s. 233 f.) Exempel: Uppgifterna är hämtade från sidorna 233-238. (Haug, Strand & Sjaastad 1998, s. 233 ff.) Med f respektive ff menar man normalt sett ungefär att referensen syftar på hela sammanhanget som fortsätter en respektive några sidor framåt.
App application

21 f. o ff – fortsättning på efterföljande sidor (max fem), t.ex. s.

Oxfordsystemet ger mer Använd inte f., ff., eller liknande. Referenser kan  Dysthe O, Hertzberg F, Hoel TL. Skriva för att Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF, et al.
Well 1508

anita lindenhof
tvärförbindelse södertörn karta
how many dollar millionaires are there in the world
hur pluggar man
feketes lemma

av R Påhlsson · Citerat av 28 — Grundlagberedningen men förkastades, se SOU 1972:15 s. 28 och 196. Även Påhlsson s. 77 ff. f) Finns olikformigheter, t.ex. mellan branscher eller geografiska enheter? g) Slutligen 37 Denna källhänvisning är inte korrekt. Detta följer 

(framförallt i källhänvisningar) förkortning för och följande sidor Se vidare i A. Svensson, " Boken ", s. 73 ff. Om du vill hänvisa till flera sidor i en fotnot gör du detta genom att skriva "f" (angiven sida och den nästföljande) eller "ff" (angiven sida och de följande) efter sidnumret. 3. Johansson. En bok om fotnoter, 238f.