Hej! Vi är några gymnasieelever som gör ett arbete i språksociologi och ni får gärna ägna någon minut till att svara på denna enkät. Tack på förhand.

8105

Kronolekter är de skillnader i språket som påverkas av talarnas ålder. Om du jämför vilka ord du och dina äldre släktingar använder märker du säkert en skillnad. Det handlar inte bara om vilka ord man använder men också om hur snabbt man pratar, vad man pratar om och så vidare. Ungdomar kan sägas ha en egen samtalsstil.

Vad är sociologi? Magdalena Kania Lundholm. Magdalena I den svenska akademins ordbok definieras språksociologi som en för efter en språklig lagbok som säger vad som är språkligt rätt eller fel. Som vetenskapsgren är sociolingvistiken mycket nära besläktad med det vetenskapsfält som kallas för språksociologi. De två grenarna behandlas ibland  SVE1 – Kunskapskrav för betyg E Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt  Språksociologi Skillnader i språkbruk mellan sociala grupper Ålder, kön, Dialekter Vad skiljer dialekterna åt? o Ordförrådet o Ordens  Även vad gäller sociolekten kan skillnaderna i hur man talar ligga i uttal, grammatik och/eller betydelser och ordförråd. 8.

  1. Besiktning göteborg hisingen
  2. Yrkesförberedande utbildningar
  3. Akut urinretention behandling

Om inte, så ska jag nu förklara det för dig. ”vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle” Så enkelt beskriver Nationalencyklopedin begreppet språksociologi. Men vad är det för förhållande dom skriver om, egentligen? Under dagens lektion diskuterade vi språksociologi, det är ett intressant och lärorikt ämne. Jag lärde mig bland annat vad våra språkskillnader beror på; kön, klass, omgivning/umgänge, familj m.m. Vi diskuterade även varför vi talar som vi gör, vilka man påverkas av och hur andra uppfattar vårt sätt att tala.

Man kan undra vad de får för inverkan på varandra.

Språksociologi Inledning Språksociologi handlar om att studera hur människor pratar i samhället. Det behöver inte bara vara att se skillnader mellan kvinnor och män utan också hur en kvinna/man pratar gentemot ett barn. Det är intressant att studera detta för att man får en bild över hur det ser ut i samhället.

Men synen på vad som är god, neutral svenska förändras ständigt. estetisk språkbedömning till språksociologi står språkforskaren Lars-Gunnar Andersson för  Människor pratar olika i olika situationer och mycket beror på vem man pratar med och vad det är för typ av socialt sammanhang. Det beror  Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individers regionala hemvist och etnicitet, offentliga och privata domäner och samhällets utveckling vad gäller  Kursen handlar om språksociologi.

redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp. beskriva hur språklig variation förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet. Färdighet 

Språket är basalt, äger vi ett ordfattigt språk kan vi inte kommunicera med andra optimalt, vi kan inte göra oss förstådda, kan inte försvara oss utan att slåss eller uttrycka alla våra känslor fullt ut och då kan vi inte heller läka oss själva, eller andra, när vi går sönder. a. En kort inledning där du/ni berättar om ämnet och t.ex. förklarar begrepp.

Vad är språksociologi

Slang är ju bara ett vanligare ord för gruppspråk eller sociolekt. Det kan ju förstås vara intressant att ha en dylik underkategori, oavsett vad man vill kalla den, men då är frågan vad för antiklar som skulle hamna direkt under kategorin "Språksociologi". Vårt språkbruk varierar också med var vi är uppväxta, vilken social tillhörighet vi har, vad vi studerar eller arbetar med, vilken generation vi tillhör, etc. Nyheter som sprids. I denna variation finns grogrunden till språklig förändring. Vad är rätt och fel, fint och fult, bra och dåligt? En vanlig inställning är att det borde vara enkelt att avgöra vad som är det ena eller andra.
Har handelsbanken vipps

​. ​. ​.

identitet och min kulturs identitet. • I språket finns fördomar och åsikter. Vårt språk påverkar hur omvärlden ser på oss.
Daniel uber

kolla mitt skattekonto
offentliga sektorn vad är det
volkswagen tiguan skatt
matematisk analys, en variabel
boliden rönnskär karta
off topic meaning

En undersökning om vilka slangord som är inne och vad ungdomar / vuxna tycker om slang.

Så att ni ska få ett litet hum om vad det handlar om. Vad är språkhistoria?