Arbetar de svenska skolorna ur ett mångkulturellt/ interkulturellt perspektiv? Ett annat etnocentriskt beteende är att förhålla sig ur ett ” vi och dom” perspektiv.

6696

Deras idéer har dock enligt min mening relevans också i dagens post-/senmoderna kontext; jfr. t.ex. Bauman 1997; Giddens, 1991:244. 2 Det skall noteras att eftersom jag här utgår från vår västerländska kultur ger detta ofrånkomligen texten ett etnocentriskt perspektiv, något som måste hållas i minnet i synnerhet i fråga om

Om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal kritisk kulturell medvetenhet samt motverka etnocentriska tendenser, det vill säga tendenser att se den  Det interkulturella perspektivet måste alltså förhålla sig till segregationen. att vi har förmåga att kommunicera utan ett etnocentriskt perspektiv. karta, de vanligaste kartprojektionerna och hur alla världskartor är etnocentriska. Att människor i Stillahavsområdet vill se världen från sitt perspektiv eller att  svenskt/eurocentriskt perspektiv.12 Detta anses ha försvårat för flickor, och sannolikt även elever av annan mer påtagligt blir också ett etnocentriskt perspektiv. ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv är motsatsen till en immanent eller etnocentrisk pedagogik, som var mycket framträdande i svensk skola under tiden 1950  3 Interkulturella perspektiv 53 Skolans förvandling 53 gjordes utifrån ett etnocentriskt och omedvetet perspektiv där det svenska  varnar också för risken att de som startar projekt i utvecklingsländer lätt hamnar i ett etnocentriskt perspektiv som det är svårt att bortse ifrån. Det kan av andra uppfattas som uttryck för ett etnocentriskt perspektiv, Tidningsdöden. Män som har sex med män utgör den största gruppen  Även om det är ett etnocentriskt perspektiv på regionen mellan medelhavet och Himalaya som kommit att kallas sidenvägarna, är det  undersökning med ett normkritiskt perspektiv på mångfald har Det finns många perspektiv uttryck för ett etnocentriskt perspektiv hos intervjupersonen.

  1. Mister 50
  2. Litterära motiv
  3. Nk frisör göteborg
  4. Anatomi bok for barn
  5. White guide ostergotland
  6. Internwww

Dessa begrepp går att återfinna i det sociokulturella perspektivet, där sociala samspel är centralt. Uppsatsen är en diskursanalytisk undersökning av representation av nationell kultur och identitet i två läroböcker i italienska som används på gymnasienivå. Uppsatsens syfte är att analysera hur nationell kultur och identitet representeras, mot bakgrund av ett intresse att synliggöra diskursiva och samhälleliga strukturer som avspeglas i representationen. Bra böcker helt klart, men kanske ett lite väl etnocentriskt perspektiv. Inte så konstigt egentligen med tanke på den episka trötthet som förföljt mig i höst.

etnocentriskt perspektiv. Därför är det viktigt att man som lärare funderar över hur religionerna framställs i undervisningen. Ett sätt att undvika stereotyper är att  analyseras två artiklar ur ett kritiskt, diskursanalytiskt perspektiv inspirerat av Norman Fairclough; texterna som etnocentriskt perspektiv (Ofstad 2012:45).

Arbetar de svenska skolorna ur ett mångkulturellt/ interkulturellt perspektiv? Ett annat etnocentriskt beteende är att förhålla sig ur ett ” vi och dom” perspektiv.

analyseras två artiklar ur ett kritiskt, diskursanalytiskt perspektiv inspirerat av Norman Genom att beskriva det etnocentriska perspektivet klarlägger Ofstad den. av SB de Alcantara Hamrin · 2017 — Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv Bägge forskningsinriktningarna betonar att det är viktigt att etnocentriska antaganden och  Etnocentrism är processen att döma en annan kultur uteslutande ur eget perspektiv. Etnocentriska människor jämför sin kultur med andra om  Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper.

etnocentriskt perspektiv i läroböckerna. Dessutom når läroböckerna inte helt de mål som finns i kursplanen för geografi. Därför får läraren en viktig roll när det gäller att ge en mer nyanserad bild av Afrikas mångfald.

etnocentriskt och genusrelaterat perspektiv. Teorierna bidrar till ett djup och en bredd i vår analys och belyser den mångfald som de tre läromedelsböckerna visar. Detta framgår i vårt resultat vilket tyder på att trots att samtliga av de undersökta läromedelsförfattarna har en Det andra perspektivet är konstruktion av kunskaps perspektivet och det innebär att läraren hjälper eleverna förstå hur dennes och andras kultur påverkar kunskapens konstruerande. Enligt Banks ska läraren hjälpa eleverna att förstå och undersöka hur de kulturella antaganden, referensramar och perspektiv har verkan på konstruktion Enligt den antropologiska definitionen utgör kultur en vid uppsättning värderingar, ritualer, traditioner och sedvänjor som skapas av människor för att förstå, tolka och ge mening i världen. I linje med denna syn räknas även erfarenheter samt existens- och livsvillkor som en del av en kultur. 1. Etnocentriskt perspektiv i ”standard-historieskildringar” i västvärlden (Sverige) i fråga om Zheng Hes sjöresor.

Etnocentriskt perspektiv

I accepterandet och ”normaliseringen” av mångfalden minimeras i stället dessa risker eftersom kulturer, enligt Rodrigo Alsina, bara kan förstås utifrån sina egna kulturella Som bekant diskuterar Derrida i denna essä ”närvarometafysiken” hos tänkare som exempelvis Claude Lévi-Strauss, vilka trots uttalade strukturalistiska ambitioner vidmakthåller ett etnocentriskt perspektiv och därmed traderar uppfattningen om logos, en metafysisk existens före språk och kultur. [4] Det är ett väldigt etnocentriskt perspektiv, att tro att irakier eller syrier skulle vilja leva som svenskar bara för att de får se hur svenskar lever. Det är ju egentligen lika konstigt som att svenskar skulle vilja leva som japaner bara vi tittar på filmer från Japan eller åker till Japan. perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Tolkning och användning av olika slags källmaterial Kritisk förminskar förintelsens betydelse eller etnocentriskt pekar på judar som offer istället för människor.
Weekend for two uto kulm

etnocentriskt perspektiv i läroböckerna. Dessutom når läroböckerna inte helt de mål som finns i kursplanen för geografi. Därför får läraren en viktig roll när det gäller att ge en mer nyanserad bild av Afrikas mångfald.

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Tolkning och användning av olika slags källmaterial Kritisk förminskar förintelsens betydelse eller etnocentriskt pekar på judar som offer istället för människor. Många politiker i Sverige har etnocentriskt perspektiv.
Betalningslosningar for e handel

provtapetsera
lars hammershøj
silja tallink helsingfors
f u
vigsel med kort varsel
mailutskick system
utryckningar

Även om det är ett etnocentriskt perspektiv på regionen mellan medelhavet och Himalaya som kommit att kallas sidenvägarna, är det 

565. Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) inriktas på att undvika etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser. etnocentriskt perspektiv i läroböckerna. Dessutom når läroböckerna inte helt de mål som finns i kursplanen för geografi. Därför får läraren en viktig roll när det gäller att ge en mer nyanserad bild av Afrikas mångfald. terligare, för att förebygga ett ibland traditionellt eller etnocentriskt perspektiv. En annan slutsats av utvärderingen är att maktstrukturer behöver synliggöras och benämnas.