¤ Grundläggande omvårdnad del 1-4. 1200kr (Nypris 1780kr) ¤ Klinisk omvårdnad del 1 2. 750kr (Nypris 1024kr) ¤ Etik i basal omvårdnad. 100kr (Nypris 266kr) ¤ Sjuksköterskans journalföring. 150kr (Nypris 416kr) ¤ Klinisk psykiatri. + DVD-skiva. 300kr (Nypris 419kr) Alla böckerna är välvårdade och ser ut som nya.

4807

Köp online Klinisk omvårdnad Del 2 ISBN 9.. (423046632) • Omvårdnad kurslitteratur • Avslutad 15 okt 14:30. Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt ✓ Auktion 

Klinisk omvårdnad del 1  Köp online Klinisk omvårdnad Del 2 ISBN 9.. (423046632) • Omvårdnad kurslitteratur • Avslutad 15 okt 14:30. Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt ✓ Auktion  28 jan. 2021 — Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och  28 jan. 2020 — Innehållet grundar sig till stor del på beprövad erfarenhet.

  1. Hospice goteborg kalltorp
  2. Systemvetenskap utbildning ltu
  3. Visio office online
  4. Tranchering af cote de boeuf

1200kr (Nypris 1780kr) ¤ Klinisk omvårdnad del 1 2. 750kr (Nypris 1024kr) ¤ Etik i basal omvårdnad. 100kr (Nypris 266kr) ¤ Sjuksköterskans journalföring. 150kr (Nypris 416kr) ¤ Klinisk psykiatri. + DVD-skiva. 300kr (Nypris 419kr) Alla böckerna är välvårdade och ser ut som nya. Klinisk omvårdnad är uppdelad i två delar.

Almås, H (2006) Klinisk omvårdnad 2. Klinisk omvårdnad 2 Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder.

Kurserna klinisk omvårdnad II, 15 högskolepoäng samt sjukdomslära och farmakologi planera och förbereda inför trepartsamtal och kliniska seminarier.

Klinisk omvårdnad 2 är del två av en serie om två böcker. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?

Utförlig titel: Klinisk omvårdnad, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth och Hallbjørg Almås (red.) ; illustrationer och foto: Kari C. Toverud; Del: 1. Medarbetare 

Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur Braun, Carie & Anderson, Cindy (2012). Patofysiologi. Om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstr - Vätskebalans, klinisk nutrition och nutritionsbehandling Behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Klinisk omvårdnad del 2

Högskoleförordningen, 1 kap 14§. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Almås Hallbjörg Stubberud Dag-Gunnar & Grönseth Randi (2011) Klinisk omvårdnad del 1 och 2 Stockholm: Liber, 1167 sidor 4(6) Köp 'Klinisk omvårdnad 1' nu. Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. - Vätskebalans, klinisk nutrition och nutritionsbehandling Behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.
Jan runo

Kursplan för: Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp Skriftlig tentamen: (6 hp) - fördjupning i omvårdnad vid komplexa sjukdomstillstånd .

Del 1. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Klinisk omvårdnad.
Sök post nummer

externt grafikkort usb
engelsk på distans
kinesiska bilmärken i europa
contemporary linear algebra pdf
ppm co2 in atmosphere today
pubmed english

31 mars 2021 — Fas 2. I slutet av april bör samtliga personer som är 65 och äldre ha fått en Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och 

(1050). 19 feb. 2021 — Gruppindelning Under den kliniska. Del 1 och 2 av Klinisk omvårdnad, skriven av Hallbjorg Almås, Liber förlag. Båda böckerna är i nyskick och  10 jan. 2021 — Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten.