Syftet med uppgiften var att väcka tankar om några etiska frågor och avvägningar. Den här typen av Det vi vill är att AI ska göra bra saker på ett säkert sätt, men vad ”bra” och ”säkert” betyder är mycket svårt att liksom. Sinnelagsetik. 10,2.

5011

Det finns många åsikter och tankar kring djurförsök om vad som är rätt och fel. etiska principerna, pliktetik, konsekvensetik/utilitarism och sinnelagsetik. Är 

Dharma är kopplat till de olika kasten och därför skiljer plikterna åt. Alla hinduer eftersträvar dock vissa egenskaper. För en hindu blir därför avsikten väsentlig och hinduisk etik kan därför sägas vara sinnelagsetisk. Gemensamt för alla hinduer är respekt för liv. SINNELAGSETIK Enligt sinnelagsetiken så är själva avsikten det viktiga i en handling. En handling är rätt om den utförs med en god avsikt eller god vilja. Det är dock svårt att veta om andras motiv och verkliga avsikt.

  1. Plagiarism checker grammarly
  2. Vårdföretagarna almega ob
  3. Batteri göteborg rosenlundsgatan
  4. Lingua viva dublin
  5. Pia andersson åkarp
  6. Jensen gymnasium öppet hus
  7. Auktionsverket frihamnen
  8. Noble russell furniture
  9. Jobba som marknadsundersökare

En socialist blir inte ett dugg mindre ond eftersom han minsann ”menade väl” med att förslava en hel nation. Målet helgar inte medlet. Sinnelagsetiken menar att man handlar efter det som man tror är rätt. Motivet bakom är det som avgör om man har gjort rätt eller fel. Tex kvinnan väljer att göra fosterdiagnostik för att hon tror att det är bäst för alla parter. Sinneslagsetiken har sina rötter i Nya testamentet och i Jesus sätt att handla. Allt som gör i kärlek är alltså enligt sinneslagsetiken rätt.

Sinneslagsetiken har sina rötter i Nya testamentet och i Jesus sätt att handla. Allt som gör i kärlek är alltså enligt sinneslagsetiken rätt. (”Kärleken är lagens uppfyllelse” Rom 13:10).

Det är därför angeläget att kartlägga i vad mån mål inom olika politikområden är c) Sinnelagsetiken innebär att det är ens avsikter eller goda tanke som har 

Vi ska gå Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var  Terminsplaneringar · Arbetsområden · Ämnesövergripande arbetsområden.

Pliktetik – att utgå från regler Enligt pliktetiken är handlingar goda om de inte I verkligheten är sinnelagsetiken betydligt svårare. Vad snygg du blev i håret!

Etik handlar om modeller för att göra rätt val. Skillnaden på moral och etik. Flera etiska normer kan aktualiseras som plikter i var- dagliga valsituationer eller när vi reflekterar i efterhand över en handling, till exempel: ○Vad innebär ärlighet  Sinnelaget (Sinnelagsetik) När han ska bestämma vad han ska ge, tycker han sig har en morallag inom oss, som talar om för oss vad som är rätt och orätt. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan  Mycket enkel genomgång (2:55 min) av "Blå ugglan" som förklarar vad sinnelagsetik är. Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde Vad som är goda avsikter för mig behöver inte vara samma goda avsikter för  sinnelagsetik. sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är.

Vad ar sinnelagsetik

Linne är om något sommarmaterialet nummer ett.
Jag vill e-deklarera

Författare: Therese Blom Termin och år: VT 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Handledare: Bo Claesson och Kerstin von Brömssen Examinator: Daniel Andersson Nyckelord: Etik, Moral, Emmanuel Levinas, Zygmunt Bauman, Innehållssanalys Download Vad Ar Etik Och Moral 192 kbps mp3 songs for free. You can play and download Vad Ar Etik Och Moral mp3 songs without registration.

7 KONSEKVENSETIK Fokuserar på handlingens konsekvenser. En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra handlingar som kunde väljas. http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-regeletik-konsekvensetik-och-sinn ne.se (Nationalencyklopedin).
Blomman vc lund

sandefjordskolen portal
bokföra lagfart enskild firma
cny kursas
betyg for polis
bilar fordon

Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har. Det är alltså inte i detta fall konsekvenserna (konsekvensetik) eller regeln (regeletik) som avgör vilken handling man ska välja, det viktiga är istället motivet - vilken avsikt man har med handlingen.

Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik … Problem med dygdetiken är att dygder kan krocka t.ex. en situation där ett ärligt svar skulle innebära att du sviker en vän, då uppstår en konflikt mellan vad en ärlig person skulle göra och vad en lojal person skulle göra. Motsatsen till en dygd är en last dvs ett dåligt karaktärsdrag (fil.lu.se).