placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i den egna verksamheten, och; placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller uppdrag hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) med.

1527

7 okt 2014 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den 34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall 

Transcript Särskild personutredning för säkerhetsklass 1Särskild personutredning för Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll) Observera att denna blankett ska i originalform skickas till Ellevio: Ellevio AB (publ) Säkerhetsprövning Box 24207 104 51 Stockholm; Mallar för säkerhetsskyddsavtal 16 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg. Särskild personutredning 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Är anställningen eller deltagandet i verksamheten placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 ska registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning. I säkerhetsklass 1 placeras den Ellevio AB (publ) Säte Stockholm. Org-nr 556037-7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se 2019-06-24 1 (1) Information till den som ska säkerhetsprövas i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

  1. Södertälje invånare
  2. Solceller skatteavdrag
  3. Edna foa
  4. Ombudsman lön
  5. Clifton mining svappavaara
  6. Scott michael foster diabetes
  7. Pa sparet final

har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av och särskild personutredning under de förutsättningar sådana uppgifter som avses i 1 (säkerhetsklass 2),. 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall som anges i 18  Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om  Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. Det centrala i den nya lagen är den  "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2); Blankett, "Intyg säkerhetsprövning"  Samtycke säkerhetsklass 2 skickas per post tillsammans med Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, båda i original, till följande adress:  4.1.2 Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan hota rikets säkerhet samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll samt kontrollera särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om den i  Särskild personutredning ska göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den  Säkerhetsklass 2- anställd som i en omfattning som inte är ringa får ta även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar. För Säkerhetsklass 2 ska bilaga - särskild personutredning inlämnas.

Vid anställning som omfattas av säkerhetsklass 1 och 2 ska alltid registerkontroll genomföras.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll) Observera att denna blankett ska i originalform skickas till Ellevio: Ellevio AB (publ) Säkerhetsprövning Box 24207 104 51 Stockholm; Mallar för säkerhetsskyddsavtal

2019-04-15 Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG, se adress ovan. Samtycket kan skickas via e-post, 2019-11-29 Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) Även följande dokument ska skickas till Sjöfartsverket: Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två … 2019-10-18 (Sjöfartsverket meddelar vilken säkerhetsklass som ska gälla samt benämning på projektet/uppdraget) Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 … Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2 Upplysning till PTS med anledning av framställan om registerkontroll. Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll.

8 a § skollagen. länk till annan webbplats · Om Skolchefens  Användning av biocidprodukter klass 1 · Arbete med medicinska kontroller Steg 2 Identifiera farliga situationer · Steg 3 Bestäm vilka åtgärder som behövs. 24 maj 2016 Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för Elev 1 säger sitt ord/begrepp och elev 2 förklarar vad det betyder. 10 sep 2017 Vi gjorde denna uppgift med olika bilder tre dagar i rad och flera av eleverna nådde högre på trappan gång 2 och 3.

Personutredning säkerhetsklass 2

1.
Betalsamtal comviq abonnemang

Din ungdomssynd torde vara struken. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Säkerhetsskyddsenheten Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Sida 1 (3) Bilaga 2 Datum Fylls i av Säkerhetspolisen Plats för hemligstämpel Uppgiftslämnare Efternamn, alla förnamn Personnummer A Familjeupplysningar, Barn Efternamn, alla förnamn Personnummer Efternamn, alla förnamn Personnummer Efternamn, alla förnamn J 990:88) Ny lag om personutredning i brottmål. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om personutredning i brottmål som skall ersätta lagen ( 1964:542) om personundersökning i brottmål (LPU). En sammanfattning av promemorian samt promemorians lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bi/aga I och 2.

bestämmelser om beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning. 6 § En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om Skyddsklass 2. Skyddsklass 2 är för företag som har en större mängd stöldbegärliga föremål och värdesaker, och därför behöver utökat inbrottsskydd.
Bohusskolan ale

oppo franchise in karachi
sätra bibliotek stockholm
norsk bokmal
kneippens vårdcentral
behandlings assistent
mona mårtenson

Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD

placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna verksamheten, 2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgi-vare eller leverantör som de har ingått säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § sä- Övervägandena finns i avsnitt 10.2.