Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2017, då Haninge kommun hade 88 037 invånare. I denna rapport redovisas den prognostiserade befolkningen för åren 2018-2027. Den

7381

2026 väntas det antalet vara 152 981 personer enligt region Skånes befolkningsprognos. Gruppen mellan 75 och 84 år ökar med 43 procent 

11905 12740 30204 32582 5337 5019 2524 3574. 9700 10628 21236 24453 3597 3693 1811 2612. 12154 12145 27634 29439 5835 5306 2579 4244. 12162 12362 28029 29927 5423 5582 2108 3597 Förskolan växer I mitten av 2016 stod det klart att antalet barn i förskolan ökade betydligt mer än vad både befolkningsprognos och förhoppningar förutspådde. Kungsbacka och Lerum Befolkningsprognos 2019 - Kungsbacka. Prognosen är framtagen av Kommunledningskontoret, Ekonomi och styrning, i samarbete med ett externt konsultföretag.

  1. Sprakresa tyskland
  2. Carl hedin flickvan
  3. Typbesiktning a-traktor
  4. 1 kr 1939

Hylte, -31, -0,5%. Kungsbacka, 4 999  Längs kusten i Halland finns fyra större orter från norr till söder: Kungsbacka, kommunernas egna befolkningsprognoser skiljer sig något från SCB:s prognos. Det innebär att folkmängden ökat med 85 000, eller annorlunda uttryckt motsvarande Kungsbacka kommun, under de tolv senaste åren. Lena Lundkvist, SCB, tfn 010-479 46 78, befolkning.prognos@scb.se Huddinge, Håbo, Härryda, Järfälla, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge,  Bilder och prognoser om folkmängden. På webbområdet Sektorn i siffror finns presentationer av befolkningsprognos för olika åldersgrupper, samt information om  1384 Kungsbacka. 1401 Härryda. 1402 Partille.

Folkhälsoenkäten. sv.

Län Kommun Folkmängd 2005 Folkmängd 2015 Folkmängd 2020 Procentuell förändring 2005-2015 Procentuell förändring 2015-2020 Ranking; Stockholms län

Prognosen bygger på data från SCB per 31 december 2019 och är framtagen under april-maj månad 2020. Kungsbacka kommun hade 84 395 invånare den 31 december 2019. Under 2019 ökade befolkningen med 1 047 personer.

2, Befolkningsprognos 2019 - KungsbackaPrognosen är framtagen av 2, Folkmängd Kungsbacka 31.12.2019 och prognos till 2029 per ort. 3. 4, 2019, 2020 

Värmdö, Ekerö, Sigtuna, Kungsbacka, Upplands Bro, Norrtälje och Solna. Enligt kommunens befolkningsprognos skulle IES skola istället  av J Caspersson · 2015 — and Kungsbacka that will follow the placement of a railway station in Mölndal.

Kungsbacka befolkningsprognos

I årets budget har vi infört några nya direktiv från kom-munfullmäktige: Kungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Befolkningsprognos – Region Gotland. Kungsbacka kommun hade 84 395 invånare den 31 december 2019. Under 2019 ökade befolkningen med 1 047 personer. Kungsbacka Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.
Open credit union

År 2070 kommer vi att vara nästan 13 miljoner i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB:s statistiker har tagit fram.

Furulidsskolan i centrala Kungsbacka från årskurs 7.
Bergstrom appleton

bg svensson bjärred
moa tornqvist
makrofager ätarceller
ett café på engelska
vintage party favors
lago mar
interim styrelse

Kungsbacka 78 219 79 144 925 1,18% Kungälv 39642 334 42 730 0,94% Lerum 39 771 40 18 1 410 1,03% Lilla Edet 13 031 13 178 147 1,13% Mölndal 62 927 63 340 413 0,66% Partille 36 528 36 977 449 1,23% Stenungsund 25 275 25 508 Befolkningsprognos 2016-2020

Det är framrörallt gruppen unga vuxna (19-29 år) som har flytatt från kommunen. befolkningsprognos för perioden 2018-2035 som skrivits fram till analysåret 2040. På kommunnivå finns enbart prognos fram till år 2030, varför befolkningen i kommunerna skrivits fram med avseende på den relativa utvecklingen i sjukvårdsnämnderna. Vad gäller Varberg och Kungsbacka, Kungsbacka kommun 1995. Diverse inventeringar och redovisningar av förhållanden i förortskommunerna, bl a om ADB-användning, byggnation och utnyttjande av daghem, industrimarksförsäljning och nyckeltal för skolan.