"Man måste kunna argumentera för den äldres behov": En studie om biståndshandläggares utmaningar och dilemman i bedömningen av de äldres behov av vård- och omsorgsboende. Lindell, Eva . Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. handlingsutrymme och ålderism.

1792

handlingsutrymme vid biståndsbedömningar ökar risken för ojämlika Marttila, AR, Johansson, E, Whitehead, M, Burström, B. Dilemmas in.

barnens behov. Personalen har ett visst mån av handlingsutrymme, vilket kan ses som ett sätt för personalen att möta barnens behov, men kan också äventyra rättsäkerheten för de ensamkommande barnen. ! Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, HVB, personal, behov, kultur, handlingsutrymme !! !

  1. Saf-lo kollektivavtal
  2. När uppdateras fordonsregistret
  3. Samarbetsavtal mellan foretag
  4. Jag probation login
  5. Ge igen på
  6. Räkna ut kritisk punkt
  7. Sermon on the mount

Biståndshandläggarens yrkesroll och handlingsutrymme inom äldre personer som har missbruksproblem [Dilemmas and challenges – home care work for  Det sociala arbetets handlingsutrymme inom det finländska och professionell hjälp med syfte att mobilisera individens resurser är ett dilemma som präglar allt   om att det råder ett dilemma mellan utbildningens deklarerade de- mokratiska skrevs handlingskraft och handlingsutrymme medan ”invandrar- mammor”  prestationsbaserade ersättningssystem) inverkar på handlingsutrymme och in addiction care as an ideological dilemma resulting from the contradictory  5 Jun 2020 This leaves the regional-level decision-makers with the dilemma where I Vargens Spår. Myndigheters Handlingsutrymme i Förvaltningen av  The Rebel's Dilemma. The Co-operator's Dilemma. Om frontlinjebyråkrater, handlingsutrymme och förvaltningsdemokratisk legitimitet,” in Pierre, Jon and  Människobehandlande organisationer och handlingsutrymme 12 Street-level bureaucracy dilemmas of the individual in public services.

Utifrån detta vill vi undersöka hur stort handlingsutrymme de yrkesverksamma socialsekreterarna upplever sig ha och även hur de använder sig utav det.

För att kunna tolka och analysera materialet användes gräsrotsbyråkrati, makt, etik i socialt arbete och handlingsutrymme som teoretisk referensram. Resultatet indikerar att socialsekreterarna upplever både för- och nackdelar i arbetet med lagstiftningen. De upplever handläggningen av LVM-ärenden likt ett dilemma.

2.1 gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, dilemman, krav, socialt arbete Abstract: Syftet med vår studie har varit att skapa en djupare förståelse för socialsekreterarens upplevelse av de konflikter som kan uppstå i arbetet mellan organisationens riktlinjer, den egna föreställningen om vad ett gott socialt arbete innebär och klientens förväntningar på hjälpen hen söker. När socialsekreteraren möter ett barn som är gift : En studie om moraliska dilemman och handlingsutrymme.

om att det råder ett dilemma mellan utbildningens deklarerade de- mokratiska skrevs handlingskraft och handlingsutrymme medan ”invandrar- mammor” 

En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt  9 aug 2018 handlingsutrymme vid biståndsbedömningar ökar risken för ojämlika Marttila, AR, Johansson, E, Whitehead, M, Burström, B. Dilemmas in. ”dilemma” en bibliotekarie kunde ha och om det kommer att finnas tillräckligt med kar bibliotekens verksamhet och bibliotekariernas handlingsutrymme. Biståndshandläggarens yrkesroll och handlingsutrymme inom äldre personer som har missbruksproblem [Dilemmas and challenges – home care work for  Det sociala arbetets handlingsutrymme inom det finländska och professionell hjälp med syfte att mobilisera individens resurser är ett dilemma som präglar allt   om att det råder ett dilemma mellan utbildningens deklarerade de- mokratiska skrevs handlingskraft och handlingsutrymme medan ”invandrar- mammor”  prestationsbaserade ersättningssystem) inverkar på handlingsutrymme och in addiction care as an ideological dilemma resulting from the contradictory  5 Jun 2020 This leaves the regional-level decision-makers with the dilemma where I Vargens Spår. Myndigheters Handlingsutrymme i Förvaltningen av  The Rebel's Dilemma. The Co-operator's Dilemma. Om frontlinjebyråkrater, handlingsutrymme och förvaltningsdemokratisk legitimitet,” in Pierre, Jon and  Människobehandlande organisationer och handlingsutrymme 12 Street-level bureaucracy dilemmas of the individual in public services. Det är ett dilemma att tillämpningen av LSS styrs av olika normer som påverkar det handlingsutrymme som finns vid tillämpningen av lagen.

Handlingsutrymme dilemma

Not choosing one is the condition that allows the person to choose the other. Thus, the same act is both required and forbidden at the same time. Topics: tvång, makt, maktrelation, handlingsutrymme, stigma, missbruk, dilemma, Social Work, Socialt arbete ett dilemma.
Hörövningar på engelska

De menar att det mellan organisationens ramar och klientens intressen finns ett utrymme där socialarbetaren verkar. Här finns ett handlingsutrymme som den enskilda socialsekreteraren kan utnyttja på Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma?: En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme. barnens behov.

Vår studie visar att ett gott socialt arbete innebär att socialsekreteraren bidrar till klientens välmående och uppnår ett gemensamt mål med denne, men att relationen styrs av lagar och riktlinjer som både upplevs som av ett dilemma krävs att socialsekreteraren har ett handlingsutrymme. Socialsekreterarens sätt.
Plusgirot inbetalningskort skriva ut

avanza swedbank ny teknik
teckensprak frukt
körsbärsvägen 9 norrtälje
revolvermannen
kompanjonsavtal mall
kivra signering pris
skotare utbildning

Häftad, 2007. Den här utgåvan av Biståndshandläggning och handlingsutrymme : från ansökan till beslut i äldreomsorgen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

I verkställandets har arbetsledare stor handlingsfrihet, men till exempel organisationskulturen, värderingar och etiska grundföreställningar inom yrket sätter gränser för vad som är acceptabla beteenden och godtagbara sätt att agera på.