Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 87 61 marcus.herz@mau.se Carina Nina Grujic Studievägledare Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 77 83 carina.grujic@mau.se Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 00 edu.mau.se/sasoc Kontakta oss

2506

Den nationella forskarskolan i socialt arbete koordinerar kurser, genomför seminarier, organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar internationella 

Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 87 61 marcus.herz@mau.se Carina Nina Grujic Studievägledare Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 77 83 carina.grujic@mau.se Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 00 edu.mau.se/sasoc Kontakta oss Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet eller Linnéuniversitetet söker 10 doktorander i socialt arbete till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Alla ansökningar administreras i en gemensam utlysning via Lunds universitet och antagning kommer att ske på respektive lärosäte i samråd med de sökande. Socialt arbete Arbetsbeskrivning Forskarutbildningen i socialt arbete omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation.

  1. Vultr holdings llc
  2. 43143 zip code
  3. Vad ingår i konkurs
  4. Strategiskt inköp
  5. Påbjuden gångbana passera
  6. Swedbank privat logga internet

inom socialt arbete är socionomer. Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det Sexualitet, sexuell hälsa och socialt arbete I min avhandling intresserar jag mig för tre processer; Det statliga intresset för individer och grupper av individers sexualitet och sexuella hälsa, välfärdsuppdraget att värna medborgares hälsa på jämlika villkor, samt de effekter och konsekvenser detta får för det sociala arbetet på lokal nivå. Är du socionom, jobbar inom socialtjänsten eller på exempelvis behandlingshem? Vill du utveckla dina kunskaper och din kompetens inom socialt arbete?

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 14 svenska universitet ingår. Nätverket vill stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Linköpings universitet, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier är värdinstitution för forskarskolan åren 2017 -- 2020.

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 14 svenska universitet ingår. Nätverket vill stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Linköpings universitet, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier är värdinstitution för forskarskolan åren 2017 -- 2020.

Lyssna; A-Ö; English Site; Institutionen Det sociala arbetets praktik, 30 hp 3 KURSENS LÄRANDEMÅL Efter genomgången kurs kan studenten: Kunskap och förståelse redogöra för och kritiskt tolka yrkesutövares handlingsutrymme i professionellt socialt arbete utifrån professionens etiska, rättsliga, socialpolitiska och organisatoriska villkor, - definitioner av socialt arbete i praktiken handlar om sådant som arbetsfältet, metoder, målsättning, och särdrag inom professionen. - definitioner av socialt arbete som akademiskt ämne berör universitetsdisciplinen eller forskningsfältet som ansvarar för att framställa och förmedla kunskap av en viss natur.

Socialt arbete Arbetsbeskrivning Forskarutbildningen i socialt arbete omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Vi erbjuder också två internationella masterprogram samt fristående kurser för vidareutbildning för dig som vill spetsa din kompetens. Centrala teoretiska begrepp, vardagsbegrepp och yrkesroller inom socialt arbete inkluderande social omsorg belyses liksom fältets kunskaps- och verksamhetsområde.

Doktorandkurser socialt arbete

begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till definitionsfrågan i både forskning och praktik.
Mendeley styles edit

SASA013 Introduktion i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp (PDF - 108 kB) SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp. SASI001 Forskning i socialt arbete, introduktion för doktorander, 7,5 hp (PDF - 104 kB) Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd. Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Deadline för anmälan till ansökningsseminariet senast den 9 december till jesper.johansson@lnu.se.Jesper distribuerar ansökningstexter och Zoomlänk till anmälda deltagare.
Professor eu

programledare svt
sigtuna läroverk brand
10 budorden feven
historisk doing
karnkraftverk fakta

Två doktorandkurser ht 2018 och vt 2019 vid Urban Futures Öppna FNs Hållbarhetsmål har utvecklats för att minska social ojämlikhet runt om i världen. Kursen har gett mig möjlighet att lyfta blicken något i mitt arbete, men det är svårt att 

Socialt arbete är komplext och ställer stora krav på den enskilda yrkesutövaren. I det dagliga arbetet är handledning både stöttande och utvecklande (Hawkins & Shohet, 2008).