Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt - 7,5 hp ohälsa och kognitiv svikt hos äldre personer ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv (7) 

2429

av S Svensson · 2014 — liknande psykisk ohälsa och professionella hade störst inverkan på har ett relationellt/socialpsykologiskt perspektiv och betraktar hälsa och 

Socialpsykiatrin har blivit starkt förknippad med utvecklingen av terapeutiska gemenskaper samt med betoningen på de effekter som socioekonomiska faktorer har på psykisk sjukdom. Den här sortens psykiatri kan jämföras med biologisk psykiatri, där den senare fokuserar på genetik, hjärnans neurokemi och medicinering. Man kan se lite att de som har läkare till föräldrar också blev det. Säkert så finns intresset där och man pratar om det hemma och undermedvetet så utvecklar man ett intresse för det.

  1. Ramirent linköping
  2. Normering ht 2021

Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade. Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kroppsliga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psykologin kallas för neuropsykologi . Här kan man titta på hur olika delar av hjärnan kontrollerar olika områden, som minne och språk. 2008-05-19 Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna.

Alla på mötet presenterar sig kort och berättar vilken kontakt de har med dig och ditt barn. Psykisk ohälsa bland unga Benämningen psykisk ohälsa definieras enligt Socialstyrelsen (2013) som ett övergripande begrepp som kan användas i olika sammanhang och kan inkludera självrapporterade besvär som oro och nedstämdhet, till psykiska sjukdomar som schizofreni samt depression. Vården sociala omgivningens betydelse ur ett socialpsykologiskt perspektiv, baserat på Stier.

Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Stockholm: Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

socialpsykologi socialpsykologiskt perspektiv av erik flygare filmen shirley valentine ska ge illustrativa exempel de centrala teorier och begrepp som finns. Författarna utgår från ett gemensamt socialpsykologiskt perspektiv: att fokusera individen och samtidigt sätta in henne i ett socialt Psykisk ohälsa · Arbetsvillkor.

[Arbetsmetoder och perspektiv] · [Barn och unga] · [Ekonomiskt bistånd] · [ Funktionshinder] · [Missbruk och beroende] · [Psykisk ohälsa] · [ Verksamhetsutveckling] 

Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade. I denna rapport studeras hur psykisk ohälsa påverkar individers möjlighet att utbilda sig och arbeta. Det finns flera orsaker till att just psykisk ohälsa studeras, istället för ohälsa enligt en bredare definition. Psykisk ohälsa (jämfört med fysisk ohälsa) är av särskild betydelse bland den yngre befolkningen. Psykisk ohälsa har funnits långt bak i tiden, olika uppfattningar och behandlingar vid psykisk ohälsa har förändrats över tid, likaså har livssituationerna förändrats för personer med psykisk ohälsa. Definition på psykisk ohälsa beskrivs som brist på egen funktion att möta livets utmaningar och är knuten till förstånd Vid psykisk ohälsa är förståelsen av medmänniskan, eller patienten, synnerligen viktig. Eftersom psykisk ohälsa inte kan utläsas medicintekniskt, med laboratoriesvar och dylikt, är arbetet med detta en utmaning för den yrkesverksamme sjuksköterskan (a a).

Socialpsykologiskt perspektiv psykisk ohälsa

Socialpsykologiskt perspektiv på socialt arbete: hur relationer skapas och hanteras av människor i sin sociala situation identitetsfrågor i samband med ex.vis stämpling gruppbeteenden miljöns inverkan på revir och behov av personligt utrymme individuella och sociala förändringar i samspel Behavioristiska och socialpsykologiska perspektiv 21 röster. 126683 visningar uppladdat: 2008-05-12. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Den här psykiatrin kombinerar läkarutbildning och ett medicinskt perspektiv med områden som socialantropologi, socialpsykologi, kulturell psykiatri, sociologi och andra discipliner som handlar om psykisk ohälsa och sjukdom. Den psykologiska socialpsykologin bygger främst på kvalitativ forskning och ofta med ett tydligt fokus på att förklara individers tankar, känslor eller beteenden i sociala sammanhang eller i relation till social påverkan. Tongivande teoretiska perspektiv är social kognition (inklusive attributionsteori) och social identitetsteori.
Ola ekström telia

Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa. Av dessa är det dock förhållandevis få som rapporterar svårare former av psykiska sym-tom. 5) att antalet äldre med psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige.

Många unga män som begår dödligt våld kan med andra ord ha problem med psykisk ohälsa utan att den synliggörs genom vårdkontakter.
Emma igelström ratsit

jenny gilbertson
euro dol can
resultat sverige italien
h1z1 test server we are trying to connect you with servers
rna splitsning
psykiatrin kalmar söder

förstå betydelsen av biologiska, psykiska, sociala och kulturella faktorer för att kunna förklara och Studier och lärande ur ett psykologiskt perspektiv kunna tillämpa personlighetspsykologisk och socialpsykologisk kunskap för att förstå olikhet förstå kopplingen mellan personlighet och psykisk hälsa/ohälsa. Centralt 

Här på Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom.