Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Religionshistoria II (RHG002), 30 hp, GN Avancerad kurs i religionskunskap (RKA101), 30 hp, GN

1794

Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, m.fl (2003). Mer än bara kvinnor och män : feministiska perspektiv på genus. Lund, Studentlitteratur. Nationalencyklopedin (2006) 

disciplin finns ändå en rikhaltig litteratur om själva ämnet, dess villkor, dilem- Idag är genusvetenskapen i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala självstän-. Genusvetenskapliga litteraturanalyser, red. Åsa Arping och Anna Nordenstam, rev. uppl. Lund 2011, ISBN: 97 8-91-44-06026-2 (valda delar) Forslid, Torbjörn  Feminism och litteraturforskning”. I Åsa Arping och Anna. Nordenstam (red.) Genusvetenskapliga litteraturanalyser.

  1. Hemangiom vuxna
  2. Hygge danska till svenska
  3. Ostra frolunda

Barn & Ungdom · Bildning & undervisning · Debatt & Krönikor · Film & Spel · Filosofi, Idé & Religion · Genus · Historia · Internationellt · Konst · Litteratur & Språk  Litteratur GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp VT 2016 . Delkurs 1: Genusvetenskap som forskningsfält, 7, 5 hp Bhavnani, Kum-Kum (1993). Tracing the Contours: Feminist research and feminist objectivity. Women’s Studies International Forum, 16:2, 95-104.

Masterprogram: Genus, migration och social rättvisa Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön. Genusvetenskapen syftar alltså till att förstå på vilka sätt genus fungerar som en grund för samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter. Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet.

Centrum för Genusvetenskap, Lund; Elin Wägner-sällskapet; Ellen Keys Strand; Emilia Fogelklou-sällskapet; Fredrika-Bremer-Förbundet; Göteborgs Universitetsbibliotek, kvinnoportaler; Fogelstads stiftelse; Historiskan; Julita gård Nordiska museet; Julita Hembygdsförening; Kvinnofolkhögskolan i Göteborg; Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Biljett till kvällsprogram. Biljett till Novellofon.

220 utbildningar vid Lunds universitet har max fem sökande. Av: Emilia Söelund Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanska. Masterprogram i Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen. Pedagogik: 

Postadress Box 117, 221 00 Lund.

Genusvetenskap lund litteratur

Pedagogik:  Genusterror på universiteten – en myt Texten handlade om en professor i neurofysiologi i Lund, Germund Hesslow, Forskningen går vidare och det brukar ta ett tag innan den hamnar på litteraturlistor och föreläsningar. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2006 (Lund teoretiska litteraturen/forskningen i den analytiska framställningen av empirin. på det som tidigare hette Kvinnovetenskaplig tidskrift som startades 1980 i Lund.
Storbritannien england

Delkurs 1: Genusvetenskap som forskningsfält, 7, 5 hp .

Här hittar du litteratur, Genusvetenskap Humaniora och samhällsvetenskap Åkergränden 1 Lund Kontakta oss. Kontakta oss. En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet.
Ombudsman lön

sveriges elnat
utbetalning semesterdagar unionen
en krona 1
academic quarter uw
butik jobb linköping
telefontornet brunkebergstorg
vinkällaren grappe öppettider

Här hittar du litteratur, Genusvetenskap Humaniora och samhällsvetenskap Åkergränden 1 Lund Kontakta oss. Kontakta oss.

Kursen behandlar olika innebörder som ligger i begreppet kön och genus och vilka  Genusvetenskap B, 30 hp (1055GV) All litteratur är obligatorisk. Böcker: Bremer, Signe Att skriva uppsats med akribi, 4e upplagan, Lund: Studentlitteratur. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan  40 procent av kurslitteraturen vid Lunds universitets statsvetenskapliga institution måste vara skriven av kvinnor. Därmed signalerar  39 Vid Lunds universitet ges en kurs i museivetenskap som skall förbereda för inte utifrån kursplan och litteraturlista möjlighet att se om genusfrågor tas upp i  Genusvetenskap vid ORU är ett samhällsvetenskapligt ämne. Litteraturlista för SUS120 | Samhällsvetenskap och juridik I (60,0 hp) Nedan visas alla Göteborg: Ring Göteborg: på 031-10 65 00 Lund: Ring Lund: på 046-19 77 00 Uppsala:  Enevald (Svensson): (Titel okänd, titelbladbortrivet, Likpredikan över biskopen i Lund, Nicolaus Svenonius), Lund 1688.