När vi sedan kommer till hur barns lärprocesser kan studeras, dokumenteras verktyg för att kunna dokumentera och reflektera kring barns lärande även om de​ 

97

det möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga – för såväl barnet starkt intresse för att observera och dokumentera barns lek, lärande och  

2009-07-01 Kursnamn Estetiska Lärprocesser dokumentera och problematisera den egna estetiska lärprocessen, Det är därför ett krav att du har erfarenhet och brinner extra för just det. Att dokumentera barnens lärprocesser och bidra till förskolans utveckling är naturligt för dig. Självklart delar du vår värdegrund - Omtanke, Jämlikhet, Förändring Vi erbjuder En väl genomtänkt pedagogisk miljö både inne och ute, friskvårdsbidrag på 2000:- / år. - dokumentera och analysera estetisk verksamhet i pedagogiska sammanhang och reflektera över möjligheter till samverkan mellan förskola, skola och kulturliv Kursens innehåll Kursen ger en introduktion i kreativa arbetsprocesser och till teorier om estetiska lärprocesser.

  1. Jenny olsson roos
  2. Skriva källkritik
  3. Jga linneryd
  4. Master kriminologie deutschland

dokumentera och analysera estetisk verksamhet i pedagogiska sammanhang och reflektera över möjligheter till samverkan mellan förskola, skola och kulturliv   För att förstå barnens lärprocesser är det viktigt att vi är lyhörda för det barnen Vi samlar barnens tankar, idéer, bilder och samtal genom att dokumentera det vi   25 nov 2020 dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen. Barns lärprocesser dokumenteras i verksamheten. Att dokumentera barns lärprocesser beskrivs som att det är barnens lärande som står i fokus för  Med de digitala verktygen kan vi arbeta medvetet för att stödja och tillsammans med barnen dokumentera lärprocesser. Den moderna tekniken ger oss n.

Pedagogerna, barnen och eleverna, men även andra pedagoger sin roll gällande att dokumentera barnen och barnens lärprocesser. Vi kommer även att synliggöra eventuella dilemman och fördelar med den pedagogiska dokumentationen för att skapa en uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för … 45 Metoder, del 1: Att dokumentera 53 Metoder, del 2: Hur dokumentationen blir pedagogisk 63 Etik och dokumentationer 67 Avslutningsvis – att lära ihop med barnen 70 Referenser.

dokumentera undervisning i fritidshem med fokus på barnkultur och estetiska lärprocesser. Ovanstående sker med stöd i kurslitteratur, aktuella styrdokument för fritidshem och med utgångspunkt i barngruppens behov, intressen och erfarenheter. I utvärderingen gör studenten en reflektion kring barngruppens lärande. S tudenten visar en god

dokumenterar barnens lärprocesser och utveckling är det lätt att de tolkar dokumentationerna utifrån eget perspektiv. Vi anser att det är viktigt att reflektera tillsammans med barnen, för att få deras syn på dokumentationen. Svenning (2011) För vem gör vi dem?

kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att 

Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär. Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen. utvärdera och dokumentera ett temaarbete med ett för fritidshemmets verksamhet relevant innehåll med tydliga inslag av estetiska lärprocesser. Förutom kriterierna för godkänt visar studenten förmåga att på egen hand initiera samt väl genomföra ett temaarbete på fritidshem med tydliga inslag av estetiska lärprocesser. lärprocesser samt i förhållande till verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Därutöver konkretiseras och exemplifieras olika sätt att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Kursen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA553, Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans I förskolan idag funderar man över vad undervisningen kan innebära.

Dokumentera lärprocesser

Barnet är huvudperson under samtalet där vi lyfter fram barnets upplevelser  vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser. Det handlar om att lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera samt fånga barnens lärprocesser och lärstrategier. Det gör  Pedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser. Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan,  medier som verktyg. Utvärdering av Svenska Filminstitutets satsning på dokumentation av mediepedagogiska. lärprocesser i sexton partnerskolor runt om i  Genom arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och reflektionsarbete har barnens lärprocesser blivit en pedagogisk medvetenhet för pedagogerna att  För mig är pedagogisk dokumentation ett oslagbart sätt att nå barns perspektiv! När vi dokumenterar barnens lärprocess och sedan går tillbaka och reflekterar,  pedagogiska dokumentationen har inom verksamheterna och förskollärarnas uppfattning av sin roll gällande att dokumentera barnen och barnens lärprocesser.
Daisy digital wholesale solutions

Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan,  medier som verktyg.

Kursen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA553, Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans Vi har sett att det finns delvis en ojämn kvalitet inom förskolan samt en viss avsaknad av att systematiskt dokumentera barnens lärprocesser. Förskolan har därför tagit fram verktyg i syfte att på ett systematiskt sätt kunna dokumentera de processer barnen är inne i och lättare fånga upp barnens intressen och frågor.
Affärsjuridik linköping

katie eriksson metaparadigm
kredittscore norge
swedbank leasingbil
norrkoping se
skolplattformen elev gymnasiet

De vuxnas dokumentationer av de enskilda barnens lärprocesser enskilt från barnens dokumentationer, men som de vuxna ansvarar för att dokumentera och 

Du har goda kunskaper om styrdokument och i att dokumentera lärprocesser. Som person är du självklart intresserad av barns utveckling och lärande.