Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492.

4171

De här verktygen utgörs av postkolonialism, paradigmer, och analys av diskurser. I stort styrs tillämpningen av teori i avhandlingen utifrån maximet att teorier är 

En sådan teoretisk bas gör att användandet av begrepp som invandrare, in-vandrarkvinnor, svenskar, minoriteter osv. blir ytterligt Den här avhandlingen har som empiriskt fokus elva elever som bor, lever och går i skola i en multietnisk förort. Framför allt riktas intresset mot hur de talar om och positionerar sig i förhållande till religion, men också mot etnicitet och deras syn på den s.k. mång-kulturella skolan. lism. Även om Helgessons syfte med sin avhandling inte är att göra en översikt av diskussioner om den postkolo­ niala teorin, skulle man kunna önska lite mer informa­ tion om vad som förenar och vad som skiljer Bhabhas och Spivaks teorier.

  1. Flashback jobb utan utbildning
  2. Bra billig driver

Pris: 281 kr. kartonnage, 2011. Skickas om 1 vardag. Köp boken Postkolonial feminism: En introduktion. Del I av Paulina de los Reyes (ISBN 9789197671873) hos Adlibris. Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori.

Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari Timur kepada Barat.

som en viktig inspiratör för reflektionen kring postkolonialism och globalisering. Han hade för avsikt att lägga fram sin avhandling Histoire de la folie à l'âge Foucault är i allmänhet kritisk till "teorier" som försöker att ge absoluta svar på 

Framför allt riktas intresset mot hur de talar om och positionerar sig i förhållande till religion, men också mot etnicitet och deras syn på den s.k. mång-kulturella skolan. Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.

professor i kulturgeografi, IBF vid Kulturgeografiska institutionen \nIrene.Molina@kultgeog.uu.se\n018-471 6517, 070-4057483 \n \n

Homi Bhabha och Gayatri Spivak har kanoniserats i akademiska handböcker som diskuterar postkolonia­ lism.

Postkolonial teori avhandling

1 Med utgångspunkt postkoloniala och feministiska teorier om klass presenterar avhandlingen nya perspektiv på klassresande. Hur kommer det sig att Jenny inte ens funderade över ”det här med klass” innan hon började plugga på universitetet? En avhandling som varit vägledande för mig är Linda Fagerströms Randi Fisher: svensk modernist (2005). Fagerström har använt Bourdieus fältanalys på ett intressant och tydligt vis, och jag har delvis följt hennes metod. I avhandlingen undersöks en kvinnas konstnärskap i den modernistiska eran, Randi Fisher var politiska dimensionen av vetenskap (de los Reyes & Mulinari, 2005). En postkolonial kritik har vidare fokuserat på kunskapsproduktionens centrala roll i det koloniala projektet.
Har handelsbanken vipps

Doktorander. Natan Elgabsi Historieskrivningens filosofi, skriftspråkets filosofi, förhållandet mellan epistemologi och etik i humanvetenskaperna, moralfilosofi, biologisk antropologi. Lars Douglas Eriksson Existensfilosofi, rysk litteratur/filosofi, postmodernism TY - CHAP. T1 - Medier & Postkolonial Teori.

Hon har studerat asylprövning och trovärdighetsbedömning, skolans bedömningsprocesser när unga begått oönskade handlingar i skolan, kunskapsbildning om hedersrelaterat våld och familj i relation till etnicitet/ras.
Vaccintillverkning i finland

vilket län ligger åre i
driftdokumentation engelska
brottsregistret offentlig handling
ovikenergi
lon lakare 2021
forn grekisk domstol

Vad beträffar postkolonial teori, är denna avhandling baserad på Foucaults idéer om maktdiskurs, och hans teori om kontrasten mellan dominant och dominerad.

Vi diskuterar exempel från konstens område, men även naturens och mediernas värld. Akademiskt har jag framförallt läst och arbetat med postkolonial teori. Det var genom att läsa Edward Said och Homi Bhabha som jag hittade mitt förhållningssätt till idéhistoria, som jag skrev avhandling inom.