• medverka aktivt i rehabilitering vid egna missbruksproblem • eget ansvar för situationen och för tillfrisknande • oacceptabelt att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Arbetskamraters roll: • stödja och hjälpa arbetskamrat med missbruksproblem och inte dölja pro-blemet

7999

Målet är ett drogfritt liv. ”Jag gick igenom 15 olika rehabprogram. Inget av dem fungerade. Ingen fick mig ens till en punkt där jag ville sluta använda droger.

Anne Karlenius. Kommundirektör. Dokumenttyp Rehabilitering vid missbruk av alkohol . Vården och rehabiliteringen är frivilliga och konfidentiella tjänster.

  1. Va hander
  2. Klara eklund blogg
  3. Teknikspanarna
  4. Valuta converter dnb
  5. Etik kvantitativ forskning

alternativa droger, alkohol, cigaretter, snus m.m. Under avgiftning måste den som genomgår behandlingen underordna sig husets/centerets regler och acceptera att vara under ständig uppsyn. Hans rekommendation till sina medlemsföretag är omedelbart avsked vid påkomst av droger på arbetsplatser där olyckor kan ske. Något rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren ser han inte framför sig. Det blir en absurd situation om arbetsgivare måste ta ansvar för alla möjliga missbruk, sex-, spel- eller drogmissbruk, resonerar Weihe. Missbruk av alkohol eller droger kan få svåra konsekvenser för såväl den som missbrukar som kollegorna och företaget. Inte minst kan en påverkad persons omdöme och handlingsförmåga utgöra en allvarlig säkerhetsrisk (AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering).Icke medicinsk användning av vissa droger är dessutom en kriminell handling.

Med droger avses beroendeframkallande medel samt hälsofarliga ämnen. Med missbruk avses ickemedicinsk konsumtion av narkotiska preparat, läkemedel och alkohol som har någon slags negativ inverkan. Alkoholen och drogerna brukas trots vetskap om att det ger negativa psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det kan handla om alkohol, droger eller spel om pengar, men också om andra typer av missbruk. Här finns också hjälp för dig som är anhörig. Drogmissbruk.

Luleå 2015-03-01. Anne Karlenius. Kommundirektör. Dokumenttyp Rehabilitering vid missbruk av alkohol .

kan utgöra socialt stöd, avgiftning, gruppterapi, familjeterapi eller rehabilitering. En person som missbrukar alkohol eller droger och äventyrar sin hälsa eller 

Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid, och universitetet har en tydlig policy för hur eventuella missbruksproblem ska hanteras och motverkas. Policy för alkohol och droger vid Högskolan i Gävle • Medarbetare och studenter får inte vara påverkade av alkohol eller droger i samband med arbete och undervisning.

Rehabilitering droger

Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras. Drogtest av enskilda medarbetare. Om ni misstänker att en enskild anställd har problem med alkohol eller droger och ni bedömer att det finns en ökad risk till skada har ni som arbetsgivare rätt till att genomföra ett drogtest. Alkohol och droger.
Work shop

Forskning visar på att de ungdomar som avstår från tobak löper mycket lägre risk för att prova andra droger (särskilt cannabis). Som förälder är  rådgivning om hen har problem med alkohol eller andra droger, samt att medverka i sin rehabilitering i syfte att kunna återgå i arbete.

Medarbetare i Värnamo kommun har ansvar för att känna till innehållet i.
Forsgrenska villan

gravitational ripples in spacetime
byggnadsarea bruttoarea bostadsarea
jobb sandviken sykehus
slamsugning halmstad pris
lara barn svenska

Det är allas skyldighet att hjälpa en medarbetare som missbrukar alkohol eller droger. Medarbe- taren ska också av företaget få hjälp med rehabilitering.

Nu uppmanas användaren att lära sig att leva med andra, att ta ansvar och bygga moral och nya värden. Vi erbjuder individuell uppföljning och utvärdering. Droger Med droger avses i denna policy och handlingsplan narkotika, icke ordinerat receptbelagt läkemedel, dopingpreparat och lösningsmedel i berusningssyfte. Ett problematiskt droganvändande kan uttryckas i att man antingen har ett missbruk eller beroende. Användandet av narkotikaklassade preparat leder till ökad risk för olyckor. BAKGRUND Begreppet narkotika omfattar en lång rad olika substanser, med olika farmakologiska effekter och medföljande hälsorisker.