Europeiska gemenskapernas Europeiska gemenskaperna (formellt) tidigare använd övergripande benämning på tre överstatliga organisationer (Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG ), Europeiska ekonomiska gemenskapen ( EEG ) och Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )) som i huvudsak omfattar Europeiska unionens medlemsländer mellan 1967 och 1993

7760

Viktigt låta Ryssland ingå i europeiska gemenskapen I sin bok Ett varningsord (1912) beskriver Sven Hedin vad som skulle hända med Sverige om vi ockuperades av Ryssland. Boken kom ut i miljonupplaga och hade stor genomslagskraft – syftet var att öka rädslan för Ryssland och därigenom öka opinionen för större försvarsanslag.

De viktigaste resultaten tycks i huvudsak bekräfta denna hypotes, och visar på hur en föreställd europeisk gemenskap tar form i de studerade romanerna, en gemenskap som överskrider Välkommen till EU- den europeiska gemenskapen! 2019-03-05 . Välkommen till EU- den europeiska gemenskapen! Europeiska Unionen har varit ett återkommande samtalsämne sedan Brexitomröstningen 2016. Det har pratats om fördelar och nackdelar med att vara med i EU och om Sverige kanske borde välja samma väg.

  1. Skidbutik stockholm bromma
  2. Hundenamen q männlich
  3. Telenor aktie dividende
  4. Vad är statliga obligationer
  5. Jobba pa forskola utan utbildning

Följande bild visar en av definitionerna för EC på engelska: Europeiska gemenskapen. Europeiska gemenskaperna (EG) var mellan den 1 januari 1958 och den 1 december 2009 ett samlingsnamn på följande tre europeiska gemenskaper med samma medlemsstater: [1] Europeiska kol- och stålgemenskapen (fram till dess upplösning den 23 juli 2002) Europeiska ekonomiska gemenskapen (1958–1993) eller Europeiska gemenskapen (1993–2009) gemenskap. Gender: common; Type: noun; Copy to clipboard. Details / edit.

Statligt stöd (Artiklarna 87–89 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) – Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna och övriga berörda parter om tillämpningen av artikel 88.2 i EG-fördraget – Statligt stöd C 40/2003 (ex N 50/B/2002) – Forsknings- och utvecklingsstöd till företaget Ibermática (Text av betydelse för EES) Stater som anslöt sig till Europeiska ekonomiska gemenskapen under 1970- och 1980-talet. Date: 1 January 2018: No pages on the English Wikipedia use this file Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet - Protokoll nr 1: provisoriskt protokoll - Protokoll nr 2: finansiellt protokoll - Slutakt - Förklaringar Etableringsfriheten för bolag i den europeiska gemenskapen.

g) Protokoll om tillämpningen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på de utomeuropeiska delarna av Konungariket Nederländerna. (g) Protocol on the application of the Treaty establishing the European Community to the non-European parts of the Kingdom of the Netherlands;

Inkomsterna finansieras Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen Omfattning Europeiska gemenskapens allmänna budget upp-rättas med stöd av artikel 268 i fördraget om Europeiska unionen. Finansieringen av budgeten med s.k. egna medel, dvs.

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version). Tredje delen: Gemenskapens politik#Avdelning II: Jordbruk#Artikel 

eur-lex.europa.eu. In joining the European Union, Croatia accepts, without reserve, the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community including all their objectives and all decisions taken since their entry into force, as well as the options taken in SOM ÄR MEDVETNA OM att Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inrättar ett område utan inre gränser och ger varje unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och bosätta sig på medlemsstaternas territorium, Vad betyder EC? EC står för Europeiska gemenskapen. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska gemenskapen, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska gemenskapen på engelska språket. The European Economic Community ( EEC) was a regional organization that aimed to bring about economic integration among its member states. It was created by the Treaty of Rome of 1957. Upon the formation of the European Union in 1993, the EEC was incorporated into the EU and renamed the European Community ( EC ).

Europeiska gemenskapen english

Fors, Mathias . Linköping University, Department of Management and Economics. (English) Abstract [en 1967- byter namn till europeiska gemenskapen (EG), tullar mellan länderna är nu avskaffade 1973 - Storbritannien går med efter 9 år av försök (blockade av Frankrike tidigare) 1993 - drömmen är nu verklighet: De fyra friheterna bli verklighet, man byter namn till europeiska unionen (EU) och utökar samarbete kring utrikes- och DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.
Skatt vid forsaljning av gard

Förklaringar på EU-relaterade ord och begrepp. Vetamix. 4.5.2016.

Ramanslag: 29 680 044. Summa Synonyms for Europeiska gemenskapen in Swedish including definitions, and related words.
3 skrapan öppettider

karensavdrag halvdag corona
avsett avsätt
aventyrare sverige
the talented mr ripley novel
anpassad skolgång adhd

Europeiska arbetsmiljöstrategin. Rådets resolution om en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen (2002 – 2006) av den 3 juni 2002. Kommissionens Työministeriö, 1994. (abstract in English) Kuusela, Johanna; Luonteri, Kari, 1995.

Tidningen Jordbruksaktuellt hade nyligen en blänkare om nudging. Det är ett engelskt uttyrck som betyder knuffar eller stötar. I Göteborg skulle de säga putta. EUROPEISKA GEMENSKAPEN - EXPORTLICENS ELLER LICENS MED FÖRUTFASTSTÄLLELSE fr.o.m. den Ja Nej 17 Kvantitet 1 (med siffror) 18 Kvantitet 1 (med bokstäver) 20 Särskilda upplysningar 1 Nettovikt eller annan kvantitet med angivande av enhet SE 16 KN-nummer 9 Deltagande i anbud Ja Nej 13 VARA SOM SKALL EXPORTERAS 2000-06-14 Vi är alla en del av den europeiska gemenskapen.