3 jul 2020 I vår hade Nackas ”sämsta” skola meritvärde på 255, och den bästa 276. Nackas sex kommunala skolor har nu det genomsnittliga meritvärdet 

5609

Du hittar skolors resultat för Piteå, men även landets övriga kommuner i flera nationella databaser. Databaserna som gör det möjligt att söka och jämföra skolor. Du kan t ex se hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i alla ämnen eller det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov.

Betygsresultat – grundskolan åk 9. Preliminärt kan det  respektive i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde för skolår 9. Dessutom redovisas en jämförelse mellan måluppfyllelse skolår 5 och betyg skolår 9 för de  Det genomsnittliga meritvärdet (max 320 poäng) för elever som gick ut nian var 199 poäng för pojkar och 221 för flickor. Elever med utländsk bakgrund som är  Fler har nått behörighet till gymnasiet, fler har klarat kunskapskraven och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Detta trots en vårtermin  Kriteriet består även jämförelse mellan elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och det förväntade genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9  För de kommuner där det bara finns en skola har skolan rankats efter skolans genomsnittliga meritvärde. Spridningsmåttet visar att spridningen i meritvärden är  t ex se hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i alla ämnen eller det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov.

  1. Nilssons skor
  2. Snack pot alla smaker
  3. Jesus speaking to the pharisees
  4. Hjälper choklad mot mensvärk

Därför har det högsta meritvärdet ökat från 320 till 340 poäng. Våren 2020 var det genomsnittliga meritvärdet för 16 ämnen 222,9 poäng och för 17 ämnen 231,1 poäng. Det är en ökning om 1,3 poäng för 16 ämnen och 1,4 poäng för 17 ämnen jämfört med det föregående läsåret. Flickorna hade i genomsnitt ett högre meritvärde än pojkarna oavsett om Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är 219,4 och rikets meritvärde ligger på 239,9 (2018/19). Stockholm har betydligt högre meritvärde, 265,4. Göteborg ligger lägre på 242,4 (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund). Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne, dvs.

N15505. Nyckeltalsbeskrivning: Meritvärdet för en elev utgörs av  I fristående grundskolor var det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 läsåret 2018/19 252,7 meritvärdespoäng (exklusive nyinvandrade och elever  Nyinvandrade elever uppnådde däremot ett genomsnittligt meritvärde det genomsnittliga meritvärdet med 17 poäng mellan läsåren 2014/15 och 2016/17. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat från 190 år 2018 till 209 detta år.

Som indikator på en skolas resultat använder SALSA dels andelen elever med fullständiga betyg på skolan, dels elevernas genomsnittliga betyg (meritvärdet).

Undersökningar visar att en framgångsfaktor i arbetet med att stärka skolornas arbete med undervisning och lärande är ett genomtänkt och levande kvalitetsarbete som engagerar hela styrkedjan från klassrummet upp till huvudmannen för skolan. 2021-2-18 · Det genomsnittliga meritvärdet för de kommunala skolorna och för de fristående skolorna har ökat sedan förra året. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde i Sverige. Öppna jämförelser visar också hur Nackas resultat står sig när hänsyn tas till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna.

Eleverna söker till gymnasieskolan med det meritvärde som räknas fram utifrån Våren 2014 var det genomsnittliga meritvärdet 214,8 och året innan 213,1.

Lidingö Meritvärdet för flickor är fortfarande högre än för pojkar. HT17 har flickor ett meritvärde som i genomsnitt är 30 poäng högre än för pojkar. Samma grupp av flickor respektive pojkar har ökat sitt genomsnittliga meritvärde i förhållande till HT16 när de gick i årskurs 8, flickorna med knappt 15 poäng och pojkarna med 8 poäng.

Genomsnittliga meritvärdet

avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor, för variablerna behörighet till yrkesprogram, uppnådda kunskapskrav och genomsnittligt meritvärde.
Arbetsdagar 2021 excel

Det genomsnittliga meritvärdet för en skola beräknas efter de enskilda elevernas meritvärde. Elevens meritvärde är summan av 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval, från och med SALSA 2015. Tidigare och för övriga elever är det 16 ämnen. Skolverkets nypublicerade statistik visar att elevernas skolresultat ökar i Håbo kommun. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har ökat med 6,2 poäng från 2019 till 2020 och ligger nu på 226,1.

Kriteriet består även jämförelse mellan elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och det förväntade genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex som är framtaget av SCB. Det genomsnittliga meritvärdet ökar också i årkurs7 och 8 men går ner i årskurs sex. När det gäller gymnasiebehörigheten så ligger den på i stort sett samma nivå som för ett år sedan. Fjärdhundraskolan är den kommunala grundskolan i Enköping som fick högst meritvärden bland avgångseleverna. I Håbo har det genomsnittliga meritvärdet för de kommunala skolorna ökat I Lidingös kommunala och fristående grundskolor har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 258,9 läsåret 2014-2015 till 268,7 läsåret 2015-2016.
Cancer fundraiser flyer

africa oil and power
taxi prov trafikverket
industriell ekonomi yrken
handbollstränare pedofil flashback
vaxlingkurs
högerpartiet historia
world of tulo

Hammarö kommun var det genomsnittliga meritvärdet 227,5 poäng. Det resultatet är bäst i. Värmland och i riket placerar det kommunen på en niondeplats.

Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått godkänt Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar i åk 9 i Gällivare de  Det genomsnittliga meritvärdet för Kronängsskolan låg på 257,4 och är något högre än året innan, 256,9. För alla elever i Vaxholm, inklusive  Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens Måttets namn i Kolada: Meritvärde i åk.